ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหาร

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ม.พะเยา จัดมหกรรม "ชวนกัน RUN UP 2023" สร้างเสริมสุขภาพ Societal Well-Being 7/2/2566 15:51:12 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีเปิดและพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือมหาวิทยาลัยในเครือ เทา-งาม สัมพันธ์ 6/2/2566 15:29:19 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนางานวิจัย (R2R) 6/2/2566 13:21:38 ด้านการบริหาร
คณะผู้บริหาร และคณาอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมต้อนรับฝ่ายบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา สำนักประสานรัฐกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 6/2/2566 11:03:17 ด้านการบริหาร
บุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ พร้อมเดินหน้าพัฒนาศักยภาพด้าน “การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย” 6/2/2566 11:00:21 ด้านการบริหาร
การประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ รองรับการประเมิน ITA และ UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะเกษตรฯ ม.พะเยา 3/2/2566 13:45:34 ด้านการบริหาร
ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต ครั้งที่ 1/2566 3/2/2566 9:20:45 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 1/2/2566 22:47:37 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ที่ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน 1/2/2566 15:39:31 ด้านการบริหาร
กองกิจการนิสิต จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานของหน่วยงาน 31/1/2566 23:38:43 ด้านการบริหาร
SEEN - ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy 31/1/2566 14:53:32 ด้านการบริหาร
หน่วยปฏิบัติการทดสอบทางสิ่งแวดล้อม SEEN ได้เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทดสอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษที่ 2 ลำปาง 31/1/2566 11:19:05 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 30/1/2566 14:59:59 ด้านการบริหาร
บุคลากร​กองกิจการ​นิสิต​ นำเสนองานวิจัย​ ในงานพะเยาวิจัย​ ครั้งที่​ 12 26/1/2566 16:27:39 ด้านการบริหาร
ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ งดให้ งดรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 26/1/2566 11:03:41 ด้านการบริหาร
ต้อนรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ 26/1/2566 11:02:50 ด้านการบริหาร
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผลิตบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเข้าใจเกณฑ์ประกันคุณภาพ AUN QA Criteria 6 - 8 25/1/2566 22:08:42 ด้านการบริหาร
ประชุมหารือแนวทางการจัดทำข้อมูลของมหาวิทยาลัย ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อปรับปรุงพัฒนาองค์ประกอบข้อมูล OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 24/1/2566 16:22:57 ด้านการบริหาร
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผลิตบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเข้าใจเกณฑ์ประกันคุณภาพ AUN QA Criteria 2 - 4 23/1/2566 13:53:39 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20/1/2566 13:45:27 ด้านการบริหาร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) : EdPEx 200 รุ่นที่ 10 พ.ศ.2565 19/1/2566 15:24:09 ด้านการบริหาร
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาการบริหารและดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx กิจกรรม “สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร” 19/1/2566 11:18:43 ด้านการบริหาร
กองกิจการนิสิต จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA ประจำปี 2566 19/1/2566 10:22:52 ด้านการบริหาร
รายการ NBT North รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน : มหาวิทยาลัยพะเยา 19/1/2566 0:28:35 ด้านการบริหาร
เตรียมการรับผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 18/1/2566 15:49:24 ด้านการบริหาร
ม.พะเยา ร่วมงาน วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566 17/1/2566 16:44:16 ด้านการบริหาร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร สโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม "กาดเวิ้งว้าว ครั้งที่ 3" 17/1/2566 9:58:08 ด้านการบริหาร
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผลิตบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเข้าใจเกณฑ์ประกันคุณภาพ AUN QA 16/1/2566 16:15:32 ด้านการบริหาร
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา รวมทีมคณะผู้บริหาร บุคลากร และภาคีเครือข่ายห้างร้าน และเอกชน ร่วมแบ่งปันความสุขสู่ชุมชน 16/1/2566 11:13:14 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการจัดการ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีวิทย 15/1/2566 21:49:03 ด้านการบริหาร
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 13/1/2566 16:46:33 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 13/1/2566 15:41:33 ด้านการบริหาร
คณะ ICT จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “เกณฑ์ภาระงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานสายวิชาการ ประจำปี 2565” 12/1/2566 16:41:48 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา สวัสดีปีใหม่ 2566 ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 12/1/2566 15:50:05 ด้านการบริหาร
อธิการบดี ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันประกาศและแสดงเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 11/1/2566 21:22:27 ด้านการบริหาร
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยาต้อนรับคณะศึกษาดูงานผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 10/1/2566 14:59:23 ด้านการบริหาร
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ Outcome Based Education (OBE) ในรูปแบบการบันทึกวิดีโอ 10/1/2566 13:53:50 ด้านการบริหาร
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา 10/1/2566 13:35:12 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการบริหาร และประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมและความโปร่งใส 9/1/2566 16:27:21 ด้านการบริหาร
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่นประเภทผู้บริหาร 6/1/2566 9:16:41 ด้านการบริหาร
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดการประชุมพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) มหาวิทยาลัยพะเยา ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564 29/12/2565 18:30:28 ด้านการบริหาร
ม.พะเยา ร่วมกับเครือข่ายชาติพันธุ์ เชิญคัมภีร์มหาปัฏฐาน (ฉบับเมียนมา) ถวายพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดนันตาราม 29/12/2565 11:31:47 ด้านการบริหาร
กองกิจการนิสิต เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 25       29/12/2565 11:03:42 ด้านการบริหาร
สภามหาวิทยาลัยพะเยา ถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์อุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ 29/12/2565 10:18:24 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “เทคนิคการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรกับแนวคิด Foresight เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน” 29/12/2565 8:34:56 ด้านการบริหาร
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28/12/2565 16:45:54 ด้านการบริหาร
ม.พะเยา ลงพื้นที่ ช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้โครงการ UP CSV สู่ชุมชน 28/12/2565 15:19:16 ด้านการบริหาร
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับ รางวัลต้นกล้าแห่งความดี ประจำปี ๒๕๖๕ 28/12/2565 13:56:07 ด้านการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการทำพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม 28/12/2565 13:36:14 ด้านการบริหาร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมใช้สิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 27/12/2565 10:46:21 ด้านการบริหาร
Page 1 of 59 (2923 items)Prev1234567575859Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน