ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การบริหาร

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 23/7/2562 17:22:23 การบริหาร
MIS เข้าร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 9 ปี 23/7/2562 16:01:52 การบริหาร
คณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ นำโดย. รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จัดประชุมเพื่อวางแผนและจัดสรรงบประมาณ 23/7/2562 14:46:44 การบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺปญฺญมหาเถร ป.ธ.5) 22/7/2562 23:34:05 การบริหาร
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา “9ปี แห่งการพัฒนา สร้างคุณค่าสู่สากล” 22/7/2562 17:00:44 การบริหาร
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 9 ปี 22/7/2562 16:00:37 การบริหาร
คณะทันตแพทยศาสตร์เข้าร่วมวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 9 ปี 22/7/2562 15:25:16 การบริหาร
“9ปี แห่งการพัฒนา สร้างคุณค่าสู่สากล” ครบรอบวันสถาปนา มหาวิทยาลัยพะเยา 22/7/2562 13:42:07 การบริหาร
ม.พะเยา สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคลากรและนิสิต เรียน Summer Course ณ ประเทศอังกฤษ 21/7/2562 14:32:15 การบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน ณ จังหวัดกระบี่ 15/7/2562 10:40:30 การบริหาร
Page 1 of 86 (855 items)Prev1234567848586Next