x
# 
รางวัลและความภาคภูมิใจ 
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น “Project Champion & Product Champion” จาก บพข. 7/2/2566 11:01:33
คณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลโครงการ “1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม” 2/2/2566 13:12:28
ทีมนักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน ในการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 31/1/2566 17:07:04
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ นายชนะพงษ์ บุญมา นิสิตหลักสูตร วท.บ.(คณิตศาสตร์) ได้รับรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่น 31/1/2566 11:06:02
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 30/1/2566 14:59:59
นักวิจัยคณะวิทย์แพทย์ รับรางวัล"ดีเด่น" การนำเสนอในงานพะเยาวิจัย 12 30/1/2566 14:40:54
คณะเกษตร คว้ารางวัล "1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม" ระดับ Gold Award ผลิตภัณฑ์ : ชาดอกกาแฟ 30/1/2566 12:55:32
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์คว้าโล่รางวัลระดับเหรียญทอง โครงการวิจัย "1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม" ในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 27/1/2566 17:57:55
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิภาวี ศิริลักษณ์ ที่ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 27/1/2566 16:43:31
วิทยาลัยการจัดการ คว้าโล่รางวัลระดับBronze Award 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 27/1/2566 10:46:49
ขอแสดงความยินดี โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 26/1/2566 16:43:58
คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน” การดำเนินงาน “1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม” ประจำปี 2565 26/1/2566 16:19:52
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จตุพร ที่ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปี 2565 26/1/2566 15:38:53
คณะ ICT คว้ารางวัลโล่ระดับเหรียญทอง 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม จากผลิตภัณฑ์ผ้าปักชนเผ่า และผ้าเขียนเทียน ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง ในงานพะเยาวิจัย12 26/1/2566 14:48:32
"เหรียญทอง 2 ปีซ้อน" คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับรางวัล “เหรียญทอง” การดำเนินงาน “1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม” 26/1/2566 12:13:36
คณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัล Silver Award โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม พื้นที่ดำเนินโครงการ : ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 26/1/2566 11:03:43
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร ที่ได้รับการคัดเลือกโครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 26/1/2566 10:15:52
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน ที่ได้รับการคัดเลือกโครงการวิจัยการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 24/1/2566 15:54:37
ผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกสนับสนุนทุนดำเนินงาน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 20/1/2566 14:23:44
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) : EdPEx 200 รุ่นที่ 10 พ.ศ.2565 19/1/2566 15:24:09
Page 1 of 28 (546 items)Prev1234567262728Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน