x
# 
รางวัลและความภาคภูมิใจ 
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 7/12/2566 23:42:37
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 7/12/2566 23:40:34
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 7/12/2566 23:39:03
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 7/12/2566 23:37:00
ขอแสดงความยินดี "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตว์แพทย์ สมชาติ ธนะ" ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม จาก สออ. ประเทศไทย 7/12/2566 11:53:59
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ ที่ได้รับเลือกให้เป็น อาจารย์ดีเด่น ด้านการสอน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2566 7/12/2566 10:26:12
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 6/12/2566 9:59:09
ทีม MAHAMEK ม.พะเยา คว้าตั๋วเข้าสู่การแข่งขัน (Research to Market : R2M 2023) 4/12/2566 14:20:35
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับคุณภาพ 2/12/2566 7:29:10
อธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อขอบคุณนิสิตที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 1/12/2566 10:45:58
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกุลลดา นิลเกษม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนภาค 5 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบประเทศ 29/11/2566 17:07:45
ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท ออลริชเชส จำกัด ที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ภายใต้โครงการ TED Youth Startup 29/11/2566 9:57:33
ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท ไร่องุ่นชาวฟ้า จำกัด ที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ภายใต้โครงการ TED Youth Startup 29/11/2566 9:51:57
อาจารย์ประจำสาขา CG คณะ ICT ได้หนังสือแสดงการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลงาน “หนังสือรวบรวมคลิปอาร์ตและเทมเพลต สำเร็จรูปจังหวัดพะเยา" 27/11/2566 18:06:32
นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตะลุยฝึกวิทยายุทธจากเมืองไกลกับผู้อาวุโสและมิตรสหายต่างสำนักในยุทธภพสื่อนักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 20 27/11/2566 13:39:24
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ได้รับรางวัล“ผลงานบทความ ดีเด่น” ในการประชุมวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเครือข่ายวิชาการ 27/11/2566 12:57:31
นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) ประจำปี 2566 27/11/2566 12:56:28
นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายระหว่างประเทศ” Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น 27/11/2566 12:53:37
ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุน จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม TED Fund 27/11/2566 12:51:27
นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมประจำปี ครั้งที่ 44 ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 24/11/2566 16:16:36
Page 1 of 38 (747 items)Prev1234567363738Next

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้