ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม ดนตรีในสวน : H.M. Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ 7/12/2566 16:28:20 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ดนตรีในสวน H.M. Song : อว. บรรเลงเพลงของพ่อ 6/12/2566 10:56:32 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 6/12/2566 10:43:35 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดซุ้มประตูป่า และโคมควัน ในโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2566 1/12/2566 12:08:17 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ภายใต้โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 30/11/2566 17:19:46 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองกิจการนิสิตร่วมสืบสานประเพณียี่เป็ง ต๋ามประทีปตีนกา บูชาพระเจ้า 5 พระองค์ ไหว้สาพระธาตุเจ้าขิงแกง 29/11/2566 13:12:12 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมงานแถลงข่าวมหกรรม 10+ ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 9 27/11/2566 13:22:19 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สโมสรนิสิต คณะ ICT ร่วมอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีลอยกระทง ในงาน ICT สืบสานลอยประทีปล้านนา 27/11/2566 9:27:17 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่คณาจารย์และบุคลากรในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำป 24/11/2566 11:41:53 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำบุญสืบสานประเพณีในงาน "ปั่นฝ้ายสายบุญจุลกฐิน" ณ วัดอนาลโยทิพยาราม 23/11/2566 15:46:20 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สูงสุดในรอบปี นักกีฬาสาธิตพะเยา คว้า 22 เหรียญกลับบ้าน คว้าชัยดังหวังในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” 23/11/2566 11:31:42 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ส่งต่อความสามารถนักเรียนสู่เวทีใหญ่ ร่วมแสดงดนตรีใน คอนเสิร์ต “Eri Nakagawa and Omiros Yavroumis@Chiang Rai” 23/11/2566 11:25:55 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงาน ปั่นฝ้ายสายบุญจุลกฐิน 2566 วัดอนาลโยทิพยาราม ดอยบุษราคัม 20/11/2566 16:22:57 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการผูกข้อต่อขวัญสานสัมพันธ์นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 17/11/2566 9:58:47 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 15/11/2566 15:52:21 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิศวะฯ มพ. ร่วมจัดกีฬากาวน์เกียร์เกี่ยวใจ ครั้งที่ 3 ส่งเสริมนิสิตมีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม 15/11/2566 14:34:34 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันนวตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชนบ้านบัว สำรวจข้อมูลเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ผลักดันการพัฒนาให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจสร้างสร 13/11/2566 10:26:32 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะเภสัชศาสตร์จัดงานทำบุญตักบาตร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 10/11/2566 9:15:28 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2566 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาลในหน่วยงาน 6/11/2566 16:16:51 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
SCIENCE-TECH Cross Country RUN 2024 ชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ กับความร่วมมือเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2566 13:50:43 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมสืบสานประเพณีตานต้อด ประจำปี 2566 ตามฮีตฮอยคนเมือง วิถีชีวิตของคนล้านนา 6/11/2566 11:46:56 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา สืบสานประเพณีตานตอด ประจำปี 2566 3/11/2566 18:00:01 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2566 ณ วัดป่าพระอุบาลี จังหวัดพะเยา 31/10/2566 16:57:29 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองกิจการนิสิต นำนิสิตจิตอาสาร่วมกิจกรรมกับชุมชนในงานตักบาตรเทโวโรหณะ 31/10/2566 14:03:34 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2566 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาลในหน่วยงาน 30/10/2566 16:00:42 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะดำเนินงานกิจกรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2566 27/10/2566 16:17:44 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา น้อมรำลึก วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21/10/2566 12:36:01 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566 21/10/2566 11:46:48 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เรื่อง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระพรหมวชิรคุณ (หลวงพ่อ 19/10/2566 14:49:15 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมน้อมรำลึก ‘วันนวมินทรมหาราช’ 13 ตุลาคม 2566 13/10/2566 22:41:58 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 29/9/2566 10:44:00 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2566 (Thai National Flag Day) 29/9/2566 0:08:32 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์และประดับเข็มตราสัญลักษณ์ 27/9/2566 16:35:27 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องผ่านกิจกรรม CMHUP Byenior Party 2023 27/9/2566 16:33:38 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จัดพิธีไหว้ครูและพิธีมอบเข็มพระบิดา ชุดกาวน์วิชาชีพ 27/9/2566 16:31:10 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พิธีมอบโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ป 22/9/2566 16:36:21 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะแก่พระราชบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย เนื่องในวันมหิดล 22/9/2566 12:17:48 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สานสัมพันธ์น้องพี่บริหารการศึกษา 16/9/2566 15:53:10 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สาธิต มพ. เนรมิตร Makerspace สุดเท่ จัดกิจกรรม Rainy Music Market ตลาดนัดหน้าฝนนี้ไม่มีว้าวุ่น 13/9/2566 11:36:19 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนางานศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการองค์กรร่วมกันมหาวิทยาลัย 13/9/2566 10:33:51 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 11/9/2566 19:55:07 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินโครงการทอดผ้าป่ากองทุนเพื่อนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 4/9/2566 11:20:27 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองพะเยา สืบชะตาเมืองพะเยา 29/8/2566 10:39:54 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานสัมมนางานยิ่งใหญ่แห่งปี การจัดประกวดความงามนานาชาติกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทย 28/8/2566 19:01:49 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมค่ายนิติอาสาพัฒนาเสริมสร้างทักษะ 5C+ ณ โรงเรียนบ้านภูเงิน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 23/8/2566 9:49:08 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองกิจการนิสิต สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ 21/8/2566 15:07:54 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการยุววัฒนธรรมรัฐ-พัฒน์ (การประยุกต์ใช้ประเพณี ตานต้อด) ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 18/8/2566 10:16:55 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในกิจกรรม 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 11/8/2566 10:27:37 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายสักการะ“พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เนื่องใน “วันรพี” ประจำปี 2566 7/8/2566 14:03:58 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมพิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดีและพลังของแผ่นดิน 3/8/2566 10:27:59 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Page 1 of 19 (926 items)Prev1234567171819Next

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน