วิศวะ ม.พะเยา เปิดฝึกอบรม BIM ในฐานะองค์กรแม่ข่ายสภาวิศวกร

29/7/2564 15:17:29น. 1273
BIM
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดหลักสูตรระยะสั้น โครงการฝึกอบรมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร สำหรับการเขียนแบบก่อสร้าง เพื่อ Upskill/reskill ด้าน BIM ให้กับวิศวกร สถาปนิก นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยจัดการอบรมออนไลน์ในช่วงเย็นหลังเลิกงานประจำ 18.00-21.00 น. เป็นเวลา 6 วัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สนใจพัฒนาวิชาชีพของตนเองซึ่งยังทำงานประจำอยู่

โครงการดังกล่าวนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่คณะฯ ดำเนินการในฐานะองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องของสภาวิศวกร เพื่อ Upskill/reskill วิศวกรไทยให้มีความรู้/ความสามารถเท่าทันเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยในการอบรมหลักสูตรนี้ผู้ผ่านการทดสอบหลังจากอบรมเสร็จจะได้รับหน่วยความรู้ (Professional Development Unit: PDU) จำนวน 18 คะแนน และหากสอบไม่ผ่านจะได้รับ PDU จำนวน 13.5 คะแนน PDU ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้นำมาใช้เพื่อประกอบการเลื่อนระดับจากภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกรต่อไป ทั้งนี้สมาชิกสภาวิศวกรสามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมหลักสูตรนี้ตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร โดยเบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน 1,000 บาท/คน/ครั้ง/ปี

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถสมัครลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ คุณทวินันท์ นะฝั๋น โทร 099-5291563 หรือ 054-466666 ต่อ 3391 การอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อ Upskill/reskill วิศวกรที่อยู่ในระบบอุตสาหกรรมของประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตามวิสัยทัศน์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมุ่งหวังจะเป็น “แหล่งเรียนรู้ทางวิศวกรรมเพื่ออุตสาหกรรมและชุมชน”
   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   
29/7/2564 15:17:29น. 1273
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิศวะ ม.พะเยา เปิดฝึกอบรม BIM ในฐานะองค์กรแม่ข่ายสภาวิศวกร

#BIM #คณะวิศวกรรมศาสตร์ ##มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg8 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน