ปฏิทินกิจกรรม | ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา,รับสมัครนักเรียนใหม่,ประจำปีการศึกษา,2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

:: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

1 ตุลาคม 2562 - 13 ธันวาคม 2562

เปิดรับสมัครแล้ว,โครงการอบรมภาษากัมพูชา,เพื่อโอกาสที่เปิดกว้างในอนาคต

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการอบรมภาษากัมพูชา เพื่อโอกาสที่เปิดกว้างในอนาคต

:: CE09305 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา

12 ตุลาคม 2562 - 11 ม.ค. 2563

การประชุมวิชาการกลุ่มสื่อสารศึกษา,กลุ่มสื่อสารศึกษากับกลุ่มคนและชุมชน,ครั้งที่4/2562

การประชุมวิชาการกลุ่มสื่อสารศึกษา กลุ่มสื่อสารศึกษากับกลุ่มคนและชุมชน ครั้งที่4/2562

:: ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

8 พฤศจิกายน 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562

UP-Space

ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย บุคลากรในมหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาการประยุกต์ใช้เครื่องมือขั้นสูงที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ธาตุต่าง ๆ

:: UP-Space สำนักงานสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น G อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ)

28 พฤศจิกายน 2562 - 28 พฤศจิกายน 2562

หลวงตาม้า

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ธรรมะสุขใจ เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร"

:: อาคารเทคโนโลยีสารเสนเทศและการสื่อสาร

3 ธันวาคม 2562 - 3 ธันวาคม 2562

Gerontological,nursing,and,advanced,dementia,possibility,or,opportunity,for,the,law,of,euthanasia,in,Thailand,compared,to,Australia

Gerontological nursing and advanced dementia possibility or opportunity for the law of euthanasia in Thailand compared to Australia

:: Nurse Room (NUR 2301), University of Phayao

26 ธันวาคม 2562 - 26 ธันวาคม 2562

ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว | ข่าวทั้งหมด

ผลงานวิจัย / บทความวิจัย | ทั้งหมด

กราฟงานวิจัย | แสดงกราฟทั้งหมด

จุลสารข่าว | จุลสารข่าว ทั้งหมด

University of PhayaoUP NEWS

จุลสารข่าว งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รางวัลและความภาคภูมิใจ, รอบรั้ว มพ., ความเป็นสากล

คลิ๊กเพื่ออ่าน

UP Clip | UP Clip ทั้งหมด

คิดถึงกันไหม วีดีทัศน์ มุมสูง มหาวิทยาลัยพะเยา

Living among nature" VTR UP 2018

UP ENG Presentation

University UP 4.0