ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ขอเชิญบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ สป.อว. บอกรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

13/1/2565 13:11:07น. 231
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
          ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ขอเชิญบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ สป.อว. บอกรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
          1. ACM Digital Library สืบค้นผ่านเว็บไซต์ https://dl.acm.org/
          2. IEEE Electronic Library (IEL) สืบค้นผ่านเว็บไซต์ https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
          3. SpringerLink – Journal สืบค้นผ่านเว็บไซต์ https://link.springer.com/
          4. American Chemical Society Journal (ACS) สืบค้นผ่านเว็บไซต์ https://pubs.acs.org/
          5. Emerald Management สืบค้นผ่านเว็บไซต์ https://www.emerald.com/insight/
          6. Academic Search Ultimate สืบค้นผ่านเว็บไซต์ https://web.p.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=0...
          7. EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text สืบค้นผ่านเว็บไซต์ https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=egs
          8. ScienceDirect สืบค้นผ่านเว็บไซต์ https://www.sciencedirect.com/
          9. Engineering Source สืบค้นผ่านเว็บไซต์ https://web.p.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=0...
           
          ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา โดยวิธี FortiClient VPNWEB ศึกษาคู่มือการใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ http://www.clm.up.ac.th/v1/doc/VPNWEB.pdf
         ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.clm.up.ac.th/v1/database.php...
         ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย โทร. 0 5446 6666 ต่อ 3531Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ขอเชิญบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ สป.อว. บอกรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

##ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ##สป.อว. ##สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ##UniNet ##สำนักงานบริหารเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา ##Online Database ##วิจัย ##ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ##มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG4 #SDG17
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน