กองกิจการนิสิต มพ. จัดโครงการเพิ่มศักยภาพชมรมนิสิต

12/2/2562 11:57:36น. 716
กองกิจการนิสิต,มพ.,จัดโครงการเพิ่มศักยภาพชมรมนิสิต
เมื่ิอวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา หน่วยส่งเสริมกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเพิ่มศักยภาพชมรมนิสิต เพื่อให้ชมรมนิสิตเขียนโครงการและสรุปโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างเครือข่ายระหว่างชมรมนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้อง CE0728 ตึกอาคารเรียนรวม CE  มหาวิทยาลัยพะเยา
facebooktwitterline


ภาพ :   หน่วยส่งเสริมกิจกรรมนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    หน่วยส่งเสริมกิจกรรมนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
12/2/2562 11:57:36น. 716
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกิจการนิสิต มพ. จัดโครงการเพิ่มศักยภาพชมรมนิสิต#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน