แชร์ Twitter 
239
   SDG

     คณะศิลปศาสตร์ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali (Bali Tourism Institute) ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ CE14203

คณะศิลปศาสตร์ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน,Sekolah,Tinggi,Pariwisata,Nusa,Dua,Bali,,(Bali,Tourism,Institute),ณ,ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์,CE14203

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ให้การต้อนรับ Mr. Wayan Sunarsa และ Mr. Nyoman Arcana คณะศึกษาดูงานจาก Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali (Bali Tourism Institute) ประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ CE14203 เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือในการส่งนิสิตคณะศิลปศาสตร์ไปปฏิบัติสหกิจศึกษากับ Bali Tourism Institute รวมถึงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนระหว่างคณะศิลปศาสตร์และสถาบันดังกล่าว พร้อมทั้งจัดรับรองอาหารกลางวันแก่คณะศึกษาดูงาน

เรือนเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา                                 

 

ภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล
ข้อมูล/ข่าว :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Page Facebook อัลบั้มภาพ :
https://www.facebook.com/photolibarts/
ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/6/2562 16:08:23

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน