คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมและเป็นหนึ่งในผู้บรรยายในหัวข้อ “Fundamentals of Pro Bono” ในการสัมมนาออนไลน์ Inaugural Asia Pro Bono Virtual Conference & Access to Justice Exchange (APBC & A2J Exchange)

24/9/2563 18:50:58น. 771
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมและเป็นหนึ่งในผู้บรรยายในหัวข้อ “Fundamentals of Pro Bono”  ในการสัมมนาออนไลน์ Inaugural Asia Pro Bono Virtual Conference & Access to Justice Exchange (APBC & A2J Exchange)

วันที่ 24 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมและเป็นหนึ่งในผู้บรรยายในหัวข้อ “Fundamentals of Pro Bono” ร่วมกับ ผู้บรรยายจากองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรเอกชนด้านการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายจากประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และเนปาล ในการสัมมนา Inaugural Asia Pro Bono Virtual Conference & Access to Justice Exchange (APBC & A2J Exchange) ซึ่งเป็นการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายที่จัดขึ้นแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 24-28 กันยายน 2020 โดยมีอาจารย์พลอยขวัญ เหล่าอมต รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการสอนและพัฒนานิสิต และอาจารย์ปิยอร เปลี่ยนผดุง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายประเทศ

ในการสัมมนาหัวข้อ “Fundamentals of Pro Bono” คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้บรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาในประเด็นการทำงานด้านการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายของนิสิตและอาจารย์ด้านกฎหมาย โดยการสัมมนาในหัวข้อนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ เหตุผลที่ควรทำ pro bono และคนที่สามารถทำงาน pro bono ได้    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
24/9/2563 18:50:58น. 771
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน