บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการจัดการทางการเงิน ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

22/12/2563 16:06:26น. 542
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร ผศ.อังคณา ปานเทือก ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร ผู้อำนวยการกองคลัง และบมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยว่าที่ ร.ต.ชัยวัฒน์ ตรีภูริทัต ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารสำนักงานเขต สำนักงานเขตเชียงราย พร้อมทีมงาน ได้ร่วมเป็นสักขีพยานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการจัดการทางการเงินระบบ Krungthai Digital Platform

โดยสองฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อให้การบริหารจัดการทางการเงินเป็นไปตามแผนยุทศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อที่จะทำการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการทางการเงินภายใต้โครงการ UP Smart University ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบงานของ บมจ. ธนาคารกรุงไทยให้สามารถใช้งานระบบได้ตามระยะเวลาที่กำหนด จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยทั้งสองฝ่ายตกลงในการบริหารจัดการทางการเงิน ดังนี้

1.การรับเงินบริจาคและออกใบเสร็จรับเงินบริจาคผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)ด้วยการเชื่อมต่อกรมสรรพากร เพื่อสามารถให้ผู้บริจาคนำไปลดหย่อนภาษีได้อัตโนมัติ

2.ระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (University IPAC Card) ในลักษณะบัตรประจำตัวสำหรับนิสิต รวมถึงเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยและสำหรับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รวมเป็นเงินบริจาคปีละ 300,000 บาท เป็นระยะเวลา 5 ปี ที่บมจ.ธนาคากรุงไทยจะบริจาคให้

3.การรับชำระเงิน ผ่านทางเครื่องรูดบัตร EDC (Electronic Data Capture Devices)

4.การรับชำระเงิน ผ่าน Prompt Pay QR Code โดยผ่านช่องทางการชำระเงินต่างๆและร้านค้าของทางมหาวิทยาลัยพะเยา

5.บัตรฟลีทการ์ด (Fleet Card)เพื่อใช้ในการบริหารดูแลค่าใช้จ่ายในการชำระค่าสินค้าและบริการ ณ สถานีบริการน้ำมัน

6.การบริการเพื่อการโอนเงินเดือน (Payroll) โบนัส เงินปันผล เบี้ยประชุมและเงินอื่นๆ


โดยทั้งสองฝ่ายจะประสานความร่วมมือระหว่างกันและสนับสนุนการดำเนินงานอย่างดีที่สุด รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย โดยไม่ขัดต่อกฏหมายหรือกฏเกณฑ์กำกับดูแลของแต่ละหน่วยงาน


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิชัย ไชยกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    พิชัย ไชยกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   pichai.cha@up.ac.th   
22/12/2563 16:06:26น. 542
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน