Meeting of the Mind 2021

25/3/2564 16:22:01น. 876
Meeting of the Mind
วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ เข้าร่วมโครงการ Meeting of the Mind ปีที่ 11 ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะผู้บริหารและบุคลากร วันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

งาน Meeting of the Mind ปีที่ 11 นี้ มาด้วยแนวคิด Thai Cultural Festival เพื่อเป็นการรณรงค์ ส่งเสริม การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยด้วยการสวมใส่ผ้าไทย และบุคลากรวิทยาเขตเชียงรายได้เข้าร่วมงานด้วยการแต่งกายในชุดไทเขินสำหรับผู้ชายและชุดไทลื้อสำหรับผู้หญิง สะท้อนให้เอกลักษณ์การแต่งกายของชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในแบบพื้นเมืองล้านนาอีกด้วย

นอกจากนี้ ในงานยังเปิดโอกาสให้คณะ กอง ศูนย์ และส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้แบ่งปันอาหาร เครื่องดื่มชนิดต่างๆซึ่งล้วนแต่แฝงไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ความรักสามัคคีในหมู่คณะ และวิทยาเขตเชียงรายได้นำขนมจีบเลิศรสของดีจังหวัดเชียงรายออกซุ้มให้บริการด้วย นับเป็นการเพิ่มสีสันและ บรรยากาศในงานให้เป็นไปอย่างสนุกสนาน ท่ามกลางความหลากหลายของซุ้มบริการอาหารและเครื่องดื่มของหน่วยงานต่าง ๆ การประกวด Miss Meeting of the Mind 2021: Thai Fancy Festival ขับกล่อมด้วยดนตรีจากวง Micy Band รวมถึงการรับมอบของที่ระลึกจากท่านอธิการบดีและการจับฉลากของขวัญจากผู้บริหารของทุกหน่วยงาน ซึ่งบุคลากรวิทยาเขตเชียงราย ยังเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลกลับบ้านอีกด้วย 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
25/3/2564 16:22:01น. 876
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน