ม.พะเยา ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุย การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID – 19 ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ข่ายภาคเหนือตอนบน

19/5/2564 13:38:10น. 462
ม.พะเยา ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุย การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID – 19 ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ข่ายภาคเหนือตอนบน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยพะเยาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุย กับมหาวิทยาลัยแม่ข่ายภาคเหนือตอนบน ผ่านเพจ Thai MOOC ในหัวข้อ EMPOWERING NEXT NORMAL ONLNE EDUCATION โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ มหาวิทยาลัยพะเยา ในมุมมองการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานกาณ์ COVID – 19 


ที่ทุกมหาวิทยาลัย มีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เครื่องมือการสื่อสารต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้สอนและผู้เรียน สามารถก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปพร้อม ๆ กัน  


ทางด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กล่าวว่า “ในส่วนของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับความร่วมมือที่ดีจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะหน่วยงาน IT และ งานทะเบียน ที่ร่วมกันพัฒนาระบบ REG เพื่อเชื่อมต่อการเข้าสู่ Platform ด้วยระบบการลงทะเบียน REG ของมหาวิทยาลัยพะเยา


ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Online ที่เข้าถึงได้ง่าย และสามารถช่วยให้อาจารย์ ได้สื่อสาร และจัดการชั้นเรียนสะดวกยิ่งขึ้น โดยระบบ REG ถือเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอน และ ให้ง่ายต่อการสืบค้นหาข้อมูลในแต่ละรายวิชา โดยทั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยาได้ใช้ โปรแกรม Microsoft team และ Moodle เป็นช่องทางหลักในการจัดการเรียนการสอนแบบ Online ระหว่างอาจารย์และนิสิต พร้อมจัดหา Studio 


สำหรับผลิตสื่อการสอนให้กับอาจารย์ ร่วมถึงวิทยาลัยการศึกษา ที่ร่วมเป็นวิทยากรในการเตรียมเครื่องมือการสื่อสารให้กับอาจารย์ด้วยกันทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกคณะ/วิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยพะเยา


ที่มีการปรับตัวกันเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะประธานหลักสูตรที่จะต้องพิจารณาในการจัดการเรียนการสอนแบบ On-site และ Online เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้สอนและผู้เรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
ทุกท่านสามารถรับชมการแลกเปลี่ยนพูดคุย กับมหาวิทยาลัยแม่ข่ายภาคเหนือตอนบน ผ่านเพจ Thai MOOC ผ่านลิงค์ >> Thai MOOC Talk 

เพื่อเป็นแนวทางในการปรับตัว ด้านการศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 ของแต่ละมหาวิทยาลัย ภายใต้นโยบายและขับเคลื่อนการทำงานของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่พร้อมจะพัฒนาการเรียนการสอนและก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   Thai MOOC   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
19/5/2564 13:38:10น. 462
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน