ม.พะเยา ร่วมกับ กรมการขนส่งทางราง ลงนามความร่วมมือ ผลิตและวิจัย เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านระบบราง

23/9/2564 17:33:30น. 2915
ลงนามความร่วมมือ


           วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "การผลิตและการพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านระบบราง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบราง" ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Z0OM โดยมีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ดำรงค์ อมรเดชาพล อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบุคลากรกองบริหารงานวิจัยเข้าร่วมด้วย          ความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่าง กรมการขนส่งทางราง กับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง หน่วยงานวิชาชีพและหน่วยงานวิจัยและรับรองด้านระบบราง สถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการด้านระบบรางภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป็นประธานและร่วมลงนามในฐานะประธานสักขีพยาน

 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
23/9/2564 17:33:30น. 2915
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา ร่วมกับ กรมการขนส่งทางราง ลงนามความร่วมมือ ผลิตและวิจัย เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านระบบราง

#ลงนามความร่วมมือ
#sdg4 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน