คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอด้วยวาจา ใน The 3rd FCT-HEC

27/9/2564 17:05:22น. 96
FCT-HEC-1

ใน การประชุมวิชาการ เรื่อง “The 3rd Forum on China-Thailand Higher Education Cooperation – Exploring New Models in the Post-Pandemic Era for Promoting Sino-Thai Higher Education Cooperation in the View of “Belt and Road” Initiative” ระหว่าง วันที่ ๒๓-๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ ณ เมือง Guiyang สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี Alliance of China-Thailand Universities (ACTU) เป็นผู้จัด และมี Siam University เป็นผู้จัดจัดร่วมนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการคัดเลือก ให้นำเสนอด้วยวาจา แบบออนไลน์ เรื่อง Cooperation among Thai and Chinese Universities on Clinical Laboratory Sciences and Rehabilitation Sciencesใน วันเสาร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเวลา ๑๐ นาที ระหว่างเวลา ๐๘.๔๐-๐๘.๕๐ น. ตามเวลาประเทศไทย ในการบรรยาย นอกจากจะมีการแนะนำ วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย และองค์กรทางวิชาชีพ ด้านเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ในประเทศไทยแล้ว ยังมุ่งแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ใน ประเทศจีน ที่มีหลักสูตรการสอนในระดับปริญญาตรีที่คล้ายคลึงกัน และยังได้มีการแนะนำ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับรู้รับทราบ ในประเด็นหลัก ๆ เช่น สถานที่ตั้ง ประวัติความเป็นมา กลุ่มหรือสายวิชาที่เปิดสอน บรรยากาศโดยทั่วไป ธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะ การมุ่มมั่นสู่การเป็น มหาวิทยาลัยในสวน (botanical university) ที่ประหยัดทรัพยากรและมีจิตวิญญานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (resource saving and ecological friendly mind) อีกด้วย    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   Panida Hanphitakphong   
ข้อมูล/ข่าว :    Yuttana Mundee   
เพิ่มข่าวโดย :   yuttana.mu@up.ac.th   
27/9/2564 17:05:22น. 96
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอด้วยวาจา ใน The 3rd FCT-HEC

#คณะสหเวชศาสตร์
#sdg3 #sdg4 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน