ม.พะเยา ร่วมจัดเสวนา "มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบ มหาวิทยาลัยกับการสร้างชุมชนนวัตกรรมและมหาวิทยาลัยสู่ตำบล" ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ

24/11/2564 9:37:01น. 1251
Thailand Research Expo

       เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเเละนวัตกรรม ร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง "มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบมหาวิทยาลัยกับการสร้างชุมชนนวัตกรรมเเละมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)" ซึ่งกองบริหารงานวิจัยได้ร่วมจัดในงานมหกรรมวิจัยเเห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ณ โรงเเรม เซ็นทาราเเกรนด์ เเละบางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร เเละได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน ได้แก่

       1. ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา  ผู้อำนวยการหน่วยบริหารเเละจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท)

      2. นาย พันธุ์เพิ่มศักดิ์  อารุณี  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม


      การเสวนาดังกล่าวเป็นการเสวนาเกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาพื้นที่ภายใต้โครการชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เเละโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนเเนวคิด กระบวนการทำงานที่นำไปสู่การสร้าง Best placating ภายใต้บทบาทของมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนพงษ์ โพธิ์เเจ่ม   
ข้อมูล/ข่าว :    วาสนา บุญทรง   
เพิ่มข่าวโดย :   sudaporn.ar@up.ac.th   
24/11/2564 9:37:01น. 1251
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน