โครงการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

8/3/2565 11:40:50น. 511
โครงการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

           คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการประชุมหารือแนวทาง ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่ ร่วมกับ UNDP, THAILAND POLICY LAB, สำนักงาน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและผู้แทนหน่วยงานจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.ที่ผ่านมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) นายเรอโนด์ เมแยร์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายอัครา พรหมเผ่า นายกเทศบาลเมืองพะเยา หอการค้าจังหวัดพะเยา และตัวแทนจากทุกภาคส่วน ในงานเลี้ยงรับประทานอาหารเย็น Welcome Dinner พร้อมมอบของที่ระลึก ณ โรงแรม M2 Hotel Waterside อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

          “จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นจังหวัดที่เปี่ยมไปด้วยการร่วมกันในการพัฒนาเชิงพื้นที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งวันนี้มีตัวแทนสำคัญที่คอยขับเคลื่อนจังหวัดพะเยามาอยู่ด้วยกัน และสิ่งที่เรากำลังจะทำนี้จะนำไปสู่การร่วมหารือแสดงความคิดเห็นที่ประโยชน์ ต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่รวมไปถึงการพัฒนาจังหวัดพะเยาให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เป้าหมาย ในการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ( Millennium Development Goals – MDGs ) ซึ่งต้องการเสริมสร้างมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน องค์การสหประชาชาติ จึงจัดทำเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals –SDGs) มุ่งหวังจะช่วยแก้ปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่ เช่น ความยากจน ความไม่เท่าเทียม สภาวะโลกร้อน และสันติสุข เพื่อเสริมแนวคิด “ไม่เป็นการทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการในครั้งนี้ด้วย” อธิการบดีกล่าว

          โครงการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดพะเยาในครั้งนี้ จะมีการจัดประชุมแผนงานและสร้างความร่วมมือของการทำงานระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการพัฒนาสหประชาชาติ UNDP และเยี่ยมชม ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมไปถึงกลุ่มองค์กร การส่งเสริมอาชีพพื้นที่จังหวัดพะเยา ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ นี้ด้วย
 


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
8/3/2565 11:40:50น. 511
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน