บุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

22/4/2565 16:10:24น. 702
TQC
           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2565 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากรเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรให้การต้อนรับ และให้ความรู้รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารสู่ความเป็นเลิศ(Thailand Quality Class: TQC) ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเรียนรู้และเป็นแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์บรรณและการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
22/4/2565 16:10:24น. 702
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน