มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชมเชย ในงาน Thailand Research Expo 2022 จากผลงานการผลิตโคเนื้อคุณภาพ

5/8/2565 18:10:52น. 515
Thailand Research Expo 2022
        มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมThailand Research Expo 2022 Award จากการนำเสนอผลงาน “การผลิตโคเนื้อคุณภาพเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรจังหวัดพะเยา” ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานการวิจัยแห่งขาติ (วช.) ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้เพื่อเป็นแรงจูงใจในการคัดเลือกและสร้างสรรค์การนำเสนอผลงานวิจัยแก่หน่วยงานที่นำผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์มาจัดแสดงในภาคนิทรรศการ และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยให้แก่นักวิจัยนำไปพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม       โดยในปีนี้เป็นปีที่สามที่กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ได้คัดเลือกผลงาน เพื่อเข้าร่วมประกวด คือ โครงการการผลิตโคเนื้อคุณภาพเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรจังหวัดพะเยา ในรูปแบบการพัฒนาโมเดลเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกโคเนื้อ สนับสนุนระบบการเลี้ยงดูแบบครบวงจร และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ โดย ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา ประธานหลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ นำมาจัดแสดงในบูธนิทรรศการ ในหัวข้อ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ซึ่งงาน งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม   
เพิ่มข่าวโดย :   thanapong.ph@up.ac.th   
5/8/2565 18:10:52น. 515
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน