คณะศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรภาษาไทยเพื่อชาวต่างประเทศ ระดับพื้นฐาน

11/8/2565 16:21:44น. 399
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ระดับพื้นฐาน

คณะศิลปศาสตร์ได้สร้างหลักสูตรระยะสั้น “ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ระดับพื้นฐาน” โดยความประสงค์ที่ส่งเสริมความเป็นสากลกับสถาบันการศึกษาในความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยอาจารย์จินตนา แปบดิบ เป็นวิทยากรผู้ให้การอบรม ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) ให้กับนิสิตชาวจีน มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน จำนวน 22 คน ในวันที่ 23 พฤษภาคม ถึง วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 – 20.00 น. ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นชาวต่างประเทศได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ พัฒนาทักษะภาษาไทยที่จำเป็นและปรับใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายจรูญ ไชยเบ้า   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจรูญ ไชยเบ้า   
เพิ่มข่าวโดย :   kittipon.ja@up.ac.th   
11/8/2565 16:21:44น. 399
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน