หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ จัดพัฒนาทักษะผู้ประกอบการยุคใหม่ Next Normal

12/9/2565 18:10:13น. 370
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยอาจารย์จิตติมา สกุลเจียมใจ ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการยุคใหม่ Next Normal โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาทักษะการประกอบธุรกิจแบบดิจิตอลและพัฒนาวิธีคิดและแนวทางการดำเนินธุรกิจให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการค้ายุคใหม่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการหอการค้าแฟร์ สมาชิกหอการค้าจังหวัดพะเยา และผู้ประกอบการที่สนใจ    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
12/9/2565 18:10:13น. 370
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ จัดพัฒนาทักษะผู้ประกอบการยุคใหม่ Next Normal

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน