สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการจังหวัดพะเยา ด้าน INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP ปีที่ 1

12/9/2565 18:11:49น. 707
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยอาจารย์ จิตติมา สกุลเจียมใจ ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการจังหวัดพะเยา ด้าน INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP ปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาทักษะการประกอบธุรกิจแบบดิจิตอลและพัฒนาวิธีคิดและแนวทางการดำเนินธุรกิจให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการค้ายุคใหม่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการชุมชนอำเภอต่างๆ ในจังหวัดพะเยา ได้แก่ อ.เมือง อ.ดอกคำใต้ และ อ.เชียงคำ

     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
12/9/2565 18:11:49น. 707
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการจังหวัดพะเยา ด้าน INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP ปีที่ 1

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน