BCA จัดอบรมหัวข้อการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมสู่การพัฒนาลวดลายเวียงกาหลง ผ้าบาติก ผ้ามัดย้อมผ้าลายปัก มัคคุเทศท้องถิ่น

13/9/2565 13:30:15น. 255
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

         บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.ปิยะพงษ์ สุปัญโญ หัวหน้าโครงการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา ส้มจันทร์ และดร.นุชนาฏ หมื่นจันทร์ ผู้ร่วมโครงการ จัดอบรมเรื่องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมสู่การพัฒนาลวดลายเวียงกาหลง ผ้าบาติก ผ้ามัดย้อมผ้าลายปัก มัคคุเทศท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก คุณครูปัทมพร ธรรมรงศ์ เป็นวิทยกรให้ความรู้การอนุรักษ์ลวดลายเวียงกาหลงโดยส่งเสริมและพัฒนานาฏศิลป์พื้นบ้าน และอบรมการฟ้อนแม่ลายกาหลง โดย คุณครูเบญจวรรณ เอื้อดี และคุณครูวรพจน์ กันธิยะ โดยจะให้ผู้ร่วมอบรมได้เรียนรู้ท่ารำต่าง เกี่ยวกับลวดลายเวียงกาหลงที่ได้นำมาดัดแปลงเป็นท่ารำที่สวยงามซึ่งผู้ผ่านการอบรมสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ต่อไป     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.ปิยะพงษ์ สุปัญโญ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ปิยะพงษ์ สุปัญโญ   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
13/9/2565 13:30:15น. 255
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


BCA จัดอบรมหัวข้อการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมสู่การพัฒนาลวดลายเวียงกาหลง ผ้าบาติก ผ้ามัดย้อมผ้าลายปัก มัคคุเทศท้องถิ่น

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน