นักเรียนโรงเรียนสาธิต มพ. เรียนรู้ผ่าน Labster การจำลองห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย พัฒนาการเรียนรู้ด้วยระบบสามมิติเสมือนจริง (VR)

16/9/2565 14:55:38น. 534
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา Learn anytime ขยายเวลาการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนด้วย Labster การจำลองห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยระบบสามมิติเสมือนจริง (VR) ในการศึกษาเรียนรู้การลดทองวิทยาศาสตร์ ผ่านห้องปฏิบัติการจำลองทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยบนหน้าจอสมาร์ทโฟน ซึ่ง Labster เป็นการนำแนวคิดและกลไกของเกมมาประยุกต์ในการเรียน ที่เรียกว่า Gamification โดยการจำลองสถานการณ์ของผู้เรียน พร้อมระบบติดตาม วัดผล ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความท้าทายในการเรียนรู้ นักศึกษาสามารถใช้ห้องเสมือนจริง Labster ในการค้นคว้าดุจห้องเรียนจริงผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการขยายการเรียนรู้และตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่สามารถทราบผลการทดลองจากห้องห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกที่ทุกเวลา

  


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานต์พิชชา ศรีใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    กานต์พิชชา ศรีใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   kanpitcha.sr@up.ac.th   
16/9/2565 14:55:38น. 534
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน