คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมพูดคุยแนวทางการประสานความร่วมมือด้านวิชาการและการส่งเสริมความเป็นอยู่ชุมชนฯ

20/9/2565 11:14:39น. 483
คณะเภสัชศาสตร์  ประสานความร่วมมือด้านวิชาการ การส่งเสริมความเป็นอยู่ชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

วันที่ 15 กันยายน 2565

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมพูดคุยแนวทางการประสานความร่วมมือด้านวิชาการและการส่งเสริมความเป็นอยู่ชุมชนในจังหวัดพะเยา ตลอดจนแนวทางการประสานการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต

ณ ห้องประชุมCo-Learning Space ชั้น 1

โดย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาต่อยอดวัตถุดิบในท้องถิ่น สู่การส่งเสริมรายได้ชุมชน พร้อมวางแผนประสานการดำเนินงานร่วมกันเพื่อพัฒนา ท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชนในจังหวัดพะเยา

โดยผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

2. ดร.ภก.ภูวิช ไชยคำวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและบูรณาการพันธกิจกับชุมชน

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.องอาจ มณีใหม่ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์  ผู้ช่วยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

5. นายอัษฎากรณ์ ฉัตรานันท์ เลขานุการ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

6. นางสาวญภา วิทย์นลากรณ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

7. นางสาววินิตตา ลือชัย หัวหน้าสำนักงานคณะเภสัชศาสตร์     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
ข้อมูล/ข่าว :    กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
20/9/2565 11:14:39น. 483
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน