เสริมสร้างและส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร " คณะเกษตร ม.พะเยา ต้อนรับคณะสมาชิก ธกส. จังหวัดพะเยา " ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

20/9/2565 14:02:10น. 252
เสริมสร้างและส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร " คณะเกษตร ม.พะเยา ต้อนรับคณะสมาชิก ธกส. จังหวัดพะเยา " ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ระหว่างวันที่ 12 - 15 กันยายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการบริการวิชาการ " หลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการลดต้นทุนการผลิตปุ๋ย " รวมทั้งการเพิ่มรายได้จากอาชีพเสริม ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ภายใต้โครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินและฟื้นฟูลูกค้าปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืนและลูกค้าหนี้นอกระบบ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย นางสาวปรารถนา ธุระงาน ผู้จัดการธนาคาร ธกส. สาขาพะเยา และสมาชิกลูกค้า ธกส. จำนวนทั้งสิ้น 150 คน ได้รับเกียรติจากคณบดี ผศ.ดร. วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก และ หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ดร.บุญร่วม คิดค้า เป็นผู้กล่าวต้อนรับ คณะผู้เข้าฝึกอบรมดังกล่าวฯ

 

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. โชค โสรัจกุล ผู้มีความรู้ความสามารถ, ดร.ตฤณ เสรเมธากุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตปุ๋ยและปฐพีศาสตร์ และคุณอิฐสะราม แสนสุภา รวมไปถึง คุณชวลิต งามจิตร์ เจ้าของสวนสะป๊ะพะเยา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม โดยโครงการดังกล่าวฯ เป็นการเสริมสร้างอาชีพ ส่งเสริมการจ้างงานที่มีคุณค่าและเติบโตทางเศรษฐกิจ สร้างรูปแบบการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน แนะแนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตร พร้อมฝึกวินัยทางการเงินและฟื้นฟูลูกค้าปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืนและลูกค้าหนี้นอกระบบโดยเป็นกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร

          

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    กิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
20/9/2565 14:02:10น. 252
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


เสริมสร้างและส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร " คณะเกษตร ม.พะเยา ต้อนรับคณะสมาชิก ธกส. จังหวัดพะเยา " ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao #ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
#sdg1 #sdg2 #sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg10 #sdg12 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน