UP INNOVATION DESIGN CENTER คว้ารางวัลระดับ Silver การประกวดพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565

21/9/2565 15:39:07น. 263
UPITI

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมนายศรัณย์ เหมะ นักออกแบบ ศูนย์ออกแบบนวัตกรรม (UP INNOVATION DESIGN CENTER) รับโล่รางวัลระดับ Silver จากรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้กิจกรรมการประกวดรางวัลพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space ประจำปี 2565 จัดโดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา

ศูนย์ออกแบบนวัตกรรม (UP INNOVATION DESIGN CENTER) เป็นหนึ่งในกลไกการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมอย่างครบวงจร โดยที่ผ่านมาได้ให้บริการกับกลุ่มลูกค้าในทุกมิติการทำธุรกิจ บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับภารกิจหลักต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (Northern Science Park) และมหาวิทยาลัยพะเยา มาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการนำความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบเข้าไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ต่อยอดคุณค่าสินค้านวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่อสารผ่านวิธีการออกแบบที่สามารถแข่งขันทางการตลาดได้อย่างแตกต่างและยั่งยืน    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
21/9/2565 15:39:07น. 263
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


UP INNOVATION DESIGN CENTER คว้ารางวัลระดับ Silver การประกวดพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565

##UniversityofPhayao #UPITI #ศูนย์ออกแบบนวัตกรรม #UPInnovationDesignCenter #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG4 #SDG8 #SDG9 #SDG17
#sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน