ม.พะเยาร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส จัดกิจกรรม Campus France University Tour 2022

23/9/2565 16:26:35น. 474
Campus France University Tour 2022

          วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ Mr. Xavier GROSMAITRE ตำแหน่ง Attaché for Scientific and Higher Education Cooperation พร้อมด้วย Ms. Gabrielle LENORMAND และคุณพลวัฒน์ คันทะพรม จากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย โดยศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส ซึ่งได้มาเป็นผู้บรรยายการจัดกิจกรรม Campus France University Tour 2022 เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและทุนการวิจัยของประเทศฝรั่งเศสให้กับคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้อง Active Learning CE07102 อาคารเรียนรวม
โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 หัวข้อ ดังนี้
          หัวข้อที่ 1 การบรรยายในหัวข้อ “การวิจัย ทุนวิจัย และความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศฝรั่งเศส” โดยมีคณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วม จำนวน 10 คน
          หัวข้อที่ 2 การบรรยายในหัวข้อ “การเรียนต่อประเทศฝรั่งเศสและทุนการศึกษา” โดยมีนิสิตเข้าร่วม จำนวน 120 คน

 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา / ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันะ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
23/9/2565 16:26:35น. 474
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน