คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการทุนทางประวัติศาสตร์ : สู่เส้นทางการท่องเที่ยวเมืองพะเยา

27/9/2565 9:13:27น. 595
โครงการทุนทางประวัติศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการทุนทางประวัติศาสตร์ : สู่เส้นทางการท่องเที่ยวเมืองพะเยา ณ หน้าสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2565ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิตมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้และถ่ายทอดผลการเรียนรู้แก่นิสิตและสาธารณะได้ สร้างความเข้าใจการทำนุบำรุงสิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น ได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์กิจกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และได้รับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมและเกิดองค์ความรู้ แนวความคิดใหม่ในการพัฒนาและคิดค้นกิจกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ภายใต้ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาอย่างยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถสู่ความเป็นสากลได้ โดยได้รับเกียรติจากโดย ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ทั้งนี้ โดยมีคณบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต เข้าร่วม 200 คน ในโครงดังกล่าว มีกิจกรรม ขับขานบทเพลง “รัฐศาสตร์บรรเลง บทเพลงในสวน” เสวนารำลึก 21 ปี จรัล มโนเพ็ชร การจัดนิทรรศหการ พะเยา :ประวัติศาสตร์และเส้นทางการท่องเที่ยว และกิจกรรม ชิล ชม ชิม ช๊อป แซะ แชร์ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    หน่วยกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
27/9/2565 9:13:27น. 595
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน