กองกิจการนิสิต ได้เข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียนการสร้างองค์ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

27/9/2565 13:14:32น. 195
ปลอดบุหรี่

เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565 งานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ กองกิจการนิสิต               ได้เข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียนการสร้างองค์ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ภายใต้โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปลอดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะ ณ ห้องพัชรกิติยาภา อาคารงเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของสถาบันอุดมศึกษาภาคีทั่วประเทศ ในประเด็นด้านการพัฒนาเชิงนโยบาย/ผู้บริหารให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ พร้อมการบูรณาการควบคุมยาสูบ การบริการช่วยเลิกบุหรี่ และการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ทั้งนี้ ยังได้ร่วมสรุปถอดบทเรียนการสร้างองค์ความรู้ในด้าน การพัฒนาเชิงนโยบาย การดำเนินงานบริการช่วยเลิกสูบผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ สำหรับสายสูขภาพและไม่มีสายสุขภาพ การป้องกันนักสูบหน้าใหม่ และการใช้ผลงานวิจัยเพื่อผลักดันเชิง   นโยบายหรือการดำเนินการระดับปฏิบัติการในสถาบันอุดมศึกษา 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
27/9/2565 13:14:32น. 195
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน