นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ร่วมโครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน"

27/9/2565 14:18:35น. 179
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

            นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ร่วมโครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน" กทปส. เริ่มออกสัญจรให้ความรู้เสริมทักษะการรอบรู้เรื่องสื่อให้กับน้อง ๆ นักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 และประถมปีที่ 6 จำนวน 30 คน ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา  

             กิจกรรมครั้งนี้มีกิจกรรมให้น้องได้เรียนรู้ ผ่านสื่อละครเวที  สื่อเกม และการละเล่นที่สนุกสนานเพื่อสร้างเสริมทักษะการใช้สื่ออย่างรู้เท่ารู้ทันสื่อดิจิทัล

    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
27/9/2565 14:18:35น. 179
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน