UP Book Fair 2022 ครั้งที่ 10 มหกรรม SHOP หนังสือแห่งปี

9/11/2565 16:49:55น. 576
UP Book Fair 2022

          วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมเปิดงาน UP Book Fair ประจำปี 2565 จัดโดยศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สถาบันนวัตกรรรมการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 7-11 พฤสจิกายน 2565 บริเวณชั้น G อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวเปิดงาน พร้อมนำคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมบูธจำหน่ายหนังสือและเลือกซื้อหนังสือผ่านระบบเครดิตเลือกซื้อหนังสือ และเข้าเยี่ยมชมการสาธิตการใช้งาน VR Edutainment เพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ผ่านเทคโนโลยี Virtual Reality และเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ โดยโครงการ UP Book Fair 2022 ปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 10 เป็นโครงการที่จะสนับสนุนให้นิสิตและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการเลือกหนังสือจากร้านหนังสือและศูนย์หนังสือ รวมถึงทรัพยากรสารสนเทศอื่น เข้ามาที่ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า ของนิสิต คณาจารย์และบุคลากร ต่อไป

          ภายในงานมีร้านชั้นนำมากมายที่ได้ร่วมออกบูธจำหน่ายหนังสือ พร้อมทั้งได้มอบหนังสือและอุปกรณ์การเรียนเพื่อสมทบโครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน (Knowledge We Share) เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล โดยตลอดวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. พบกับกิจกรรมภายในงาน อาทิ  
     - การออกร้านจำหน่ายหนังสือจากตัวแทนจำหน่ายหนังสือชั้นนำ
     - กิจกรรมส่งต่อหนังสือมือสองเพื่อน้อง
     - กิจกรรมรับบริจาคหนังสือ/ มอบหนังสือจากร้านหนังสือและศูนย์หนังสือที่เข้าร่วมโครงการ
     - กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ/ กิจกรรมขวดแลกแต้ม (เครดิต) สำหรับแลกซื้อหนังสือ
     - กิจกรรมการแนะนำการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

 
 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานสื่อสารองค์กร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
9/11/2565 16:49:55น. 576
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน