คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการเสนอชื่อสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

23/11/2565 12:08:21น. 362
ชื่อสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

          สำนักงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำลงตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธี การเสนอชื่อโดยบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ และการรับสมัคร ณ หน่วยเสนอชื่อ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธาน โดยมีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 13 คน คิดเป็น 100% จากรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ  ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้รับรายชื่อและนำรายชื่อดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการสรรหาต่อไป คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ด้วยความเรียบง่าย เสมอภาค มีส่วนร่วม มีความยุติธรรม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1ใน10 ที่น่าอยู่ น่าสนุก น่าเรียนที่สุด


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนรินทร์ คงเถื่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
23/11/2565 12:08:21น. 362
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน