นิสิตอนามัยชุมชนคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน Research Poster presentation (ระดับชาติ)

28/11/2565 14:10:24น. 302
นิสิตอนามัยชุมชนคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน Research Poster presentation (ระดับชาติ)
นิสิตอนามัยชุมชนคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน Research Poster presentation (ระดับชาติ)
นิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน นำโดย นางสาวเจนจิรา ตุ่นหล้า (หัวหน้ากลุ่ม), นางสาวกุลกันยา เชาวน์เกิดหลำ, นางสาววรรณวิมล พระนอนข้าม, นางสาวอานันตยา ธนะโกฎิ, นางสาวกันยา เเว่นไทย, นางสาวพรรณวษา ทิพย์แดง และนางสาวนริศรา สายสุดตา โดยมีอาจารย์กฤษฏา สารทอง ที่ปรึกษาโครงการวิจัย สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน Research Poster Presentation (ระดับชาติ) หัวข้อ “ความรุนแรงของพฤติกรรมการติดเกมที่สัมพันธ์ต่อการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวบนโลกไซเบอร์ของกลุ่มเด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์ในเขตภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย” (The severity of gaming addiction behavior is attributed to cyberbullying aggression among orphans in Thailand's upper northern region) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1 Current Biomedical Research and Innovation วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา ประเทศไทย


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์กฤษฎา สารทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์กฤษฎา สารทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
28/11/2565 14:10:24น. 302
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตอนามัยชุมชนคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน Research Poster presentation (ระดับชาติ)

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา ##UniversityOfPhayao #SchoolofPublicHealth #CMHUP #Research #Senior_project #PHUP #SDG3 #SDG4 #SDG16 #วิจัย
#sdg3 #sdg4 #sdg16

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน