คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ

28/11/2565 17:01:17น. 242
คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยอาจารย์พิษณุ เจนดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และ นายทรงพันธ์ อนุพันธ์ นักวิชาการศึกษา ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ภายใต้โครงการ "ปฐมนิเทศและสานสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ" โดยในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมวุฒิ สาระกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล เป็นวิทยากรในกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้นิสิตโครงการพิเศษได้ทราบถึงหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนทั้งรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเอกบังคับ และ วิชาเลือกเสรี ณ ห้องภูกามยาว 4 อาคารเรียนรวมหลังเก่า 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมวุฒิ สาระกิจ   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
28/11/2565 17:01:17น. 242
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ

# มหาวิทยาลัยพะเยา #lawup #ป.ตรี(โครงการพิเศษ) #นิติมพ
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน