บุคลากรวิทยาลัยการจัดการ (กรุงเทพฯ) ร่วมเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง นากยกสภามหาวิทยาลัยพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)

1/12/2565 16:40:09น. 100
#เสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง นากยกสภามหาวิทยาลัยพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
               วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น. บุคลากรวิทยาลัยการจัดการร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) ณ หน่วยเสนอชื่อวิทยาลัยการจัดการ ณ ห้อง R805 ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 1/2565
facebooktwitterline


ภาพ :   งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    รชตพรรณ วรบูรณ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
1/12/2565 16:40:09น. 100
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน