วิทยาลัยการจัดการ เข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับเข้าศึกษาในงาน JOB FAIR 2023 ณ คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพง

28/2/2566 15:33:59น. 1028
ออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับเข้าศึกษาในงาน  JOB FAIR 2023 ณ คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาลัยการจัดการ เข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับเข้าศึกษาในงาน JOB FAIR 2023 ณ คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย งานประสานงานและประชาสัมพันธ์ นำโดย ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ พาบุคลากร วิทยาลัยการจัดการ เข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับเข้าศึกษาในงาน JOB FAIR 2023 เกี่ยวกับกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาให้แก่นิสิตที่กำลังจะจบการศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ดร.นุชประวีณ์ ลิขิตศรัณย์ อาจารย์ ภาควิชาธุรกิจโรงแรมและไมซ์ คณะอุตสาหกรรมบริการ มอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสเข้าร่วมออกบูธครั้งนี้
การเข้าร่วมออกบูธในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ของมหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อให้วิทยาลัยการจัดการ เป็นที่รู้จักแก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยภายในงานมีอาจารย์ และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วม ณ คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
28/2/2566 15:33:59น. 1028
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน