ม.ปลายชาย สาธิต มพ. รวมพลังนักกีฬาร่วมฟาดแข้งในศึกการแข่งขัน Imane Thailand Futsal Qualifier Championship 2023

2/6/2566 15:28:43น. 475
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

    นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา รวมพลังนักกีฬาร่วมฟาดแข้งในศึกการแข่งขัน Imane Thailand Futsal Qualifier Championship 2023 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ ระดับนักเรียน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 15 คน ได้แก่

1. เด็กชายศุภวิชญ์ จินดาศรี

2. เด็กชายธนยศ ทองนอก

3. นายยศสรัน สงสีเสา

4. นายชนาธิศ ก้อนคำ

5. นายภูมิพัชร์ แก้วก๋อง

6. นายธรรมปพน อิ่มจำลอง

7. นายยุทธศาสตร์ ปันแก้ว

8. นายศุภกฤต ใจเย็น

9. นายพีร์วาทิน กองแก้ว

10. นายวิสุทธิพงษ์ พิลาภ

11. นายชนกานต์ ปัญจขันต์

12. นายกิตติ สุขสำราญ

13. นายรัฐพล หวลอารมณ์

14. นายกษิดิศ แก้วผัด

15. นายธาตรี หอมนาน

      โดยนัดที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาพบกับโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ นัดที่2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาพบกับโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม พร้อมควบคุมเกมติดขอบสนาม โดย อาจารย์สุริยนต์ เหลืองตรงกิจ อาจารย์วุฒิไกร ใจคำฟู และอาจารย์ณรงค์กร ตาจันทะ ซึ่งเป็นผู้ฝึกซ้อมและดูแลระหว่างนำทีมเข้าร่วมแข่งขัน ผ่านการสนับสนุนจากทางโรงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ตามความมุ่งหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะทางด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และกีฬา ให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะการเข้าสังคม สร้างวินัย,ความทุ่มเทและการไม่ยอมแพ้ในสิ่งที่ยาก ซึ่งสามารถปรับใช้ในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :    IMANE Thailand   
ข้อมูล/ข่าว :    กานต์พิชชา ศรีใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   Kanpitcha.sr@up.ac.th   
2/6/2566 15:28:43น. 475
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน