วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานสัมมนางานยิ่งใหญ่แห่งปี การจัดประกวดความงามนานาชาติกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทย

28/8/2566 19:01:49น. 347
นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ จัดงานสัมมนางานยิ่งใหญ่แห่งปี การจัดประกวดความงามนานาชาติกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทย  International Beauty Pageants and the Promotion of Thailand’s Tourism
นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ จัดงานสัมมนางานยิ่งใหญ่แห่งปี การจัดประกวดความงามนานาชาติกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทย International Beauty Pageants and the Promotion of Thailand’s Tourism 💃🏻👑
วันที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ พร้อมด้วยนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ เข้าร่วมงานสัมมนายิ่งใหญ่แห่งปี ภายใต้หัวข้อ "การจัดประกวดความงามนานาชาติกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทย International Beauty Pageants and the Promotion of Thailand’s Tourism" โดยงานสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากทุกภาคส่วน ประกอบไปด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และผู้ประกอบการ นางงามจากเวที Mrs.Thailand World / Mrs.Thailand / Mrs.Globe / Mister Smart Thailand/miss & mister , Miss Queen & Mrs. Deaf Thailand ร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยน ร่วมหาแนวทางเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวไปพร้อมกัน
1. คุณปัณพร วงษ์จันทร์เพ็ญ นายกสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมด้านการเดินทางท่องเที่ยว (ไทย)
2. คุณราชันย์ ซุ้นหั้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
3. คุณปิยาภรณ์ แสนโกศิก
กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด (TPN Global) และ ผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวด Miss Universe Thailand
4. ผศ.ดร.ณรงค์ อนุรักษ์
นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน อาจารย์ประจำวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
5. คุณวีระพงษ์ ผาแก้ว
นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดหนองคาย และเจ้าภาพการประกวด MRS.Tourism Queen International 2023
6. อาจารย์ณัฎฐ์ จันทร์อ่วม
ที่ปรึกษา สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
ผู้ดูแลวิสาหกิจชุมชนผลิตผ้าลายหนองคายและสินค้า OTOP และปราชญ์ด้านการออกแบบลายผ้า
ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 120 คน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่
📸ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่
.
💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
28/8/2566 19:01:49น. 347
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน