ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

22/9/2566 14:13:16น. 806
แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
🔸 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
☎️ งานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง โทร 1041

We ❤️ UP
U = Unity
P = Professional 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวพราวตา ศรีวิชัย   
เพิ่มข่าวโดย :   phrawta.sr@up.ac.th   
22/9/2566 14:13:16น. 806
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน