บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คืนสู่เหย้า SEEN

คืนสู่เหย้าชาวเราพลังงานและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานแสดงความยินดีให้กับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรองศาสตราจารย์ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีฯ ได้กล่าวต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับตัวแทนบัณฑิต พร้อมด้วยคณาจารย์คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น สนุกสนานและเป็นกันเอง 

ภาพ :   สุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นพดล มั่นที่สุด   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/5/2562 16:42:22

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด