SEEN จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์นิสิตในหัวข้อ เรื่อง มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2562 นำโดยดร.สุชัญญา ทองเครือ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์นิสิตในหัวข้อ เรื่อง มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยมีคุณรังสินี เปี่ยมปุก ตำแหน่งผู้ตรวจประเมิน บริษัท Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. เป็นวิทยากร ซึ่งนิสิตให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมเป็นอย่างดี 

ภาพ :   สุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/5/2562 11:56:33

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด