แชร์ Twitter 
370
   SDG

     นักวิจัย SEEN ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีพัฒนาศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอาเซียน

นักวิจัย,SEEN,ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีพัฒนาศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอาเซียน
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พ.ค. 2562 ทีมวิจัยจุลอุตุนิยมวิทยา ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านสาง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีพัฒนาศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอาเซียน ณ เทศบาลตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยอาจารย์พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา “รูปแบบและแนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน” และบรรยายในหัวข้อ “การทำคาร์บอนเครดิตเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการจัดการป่าชุมชน” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและให้ชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูล การติดตามประเมินผลการพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาพ :   อาจารย์พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/5/2562 14:07:16

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน