ขอเชิญนิสิตและบุคลากรเข้าร่วม อบรมภาษาอังกฤษสนทนาเบื้องต้น กับ 2 ทักษะหลัก การฟังและการพูด


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :29/5/2562 16:27:04

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด