แชร์ Twitter 
333
   SDG

     ขอเชิญนิสิตและบุคลากรเข้าร่วม อบรมภาษาอังกฤษสนทนาเบื้องต้น กับ 2 ทักษะหลัก การฟังและการพูด

ขอเชิญนิสิตและบุคลากรเข้าร่วม,อบรมภาษาอังกฤษสนทนาเบื้องต้น,กับ,2,ทักษะหลัก,การฟังและการพูดภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :29/5/2562 16:27:04

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน