ประกาศ ผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562


ภาพ :   งานวิเทศสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานวิเทศน์สัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/6/2562 14:43:10

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด