ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ พร้อมบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมคณะให้การต้อนรับ และได้นำเสนอผลงานและแนะนำการบริการต่าง ร่วมถึงนำเยี่ยมชมพื้นที่สีเขียวเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นห้องสมุดสีเขียวร่วมกัน

 

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว, นางสาวสุดา ใจแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/6/2562 16:17:29

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด