คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

คณบดีคณะนิติศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณะและหน่วยงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :25/6/2562 13:34:19

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด