คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ ประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ ประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง UB 005 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมต้อนรับ ภายในโครงการได้มีการแนะนำคณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ จากนั้นคณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ปกครองนิสิตใหม่ ตัวแทนสาขาวิชากล่าวแนะนำหลักสูตรและการดำเนินงาน ในตอนท้ายยังได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่จากกองบริการการศึกษา และกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยามาแนะแนวการลงทะเบียนเรียน ทุนการศึกษา สวัสดิการนิสิต กิจกรรมนิสิตพร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ อีกด้วย

    

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต     

ภาพ : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์  
ข้อมูล/ข่าว : นายสุธิพงษ์ อินทนู/ นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง


   
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสุธิพงษ์ อินทนู/ นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/6/2562 11:41:17

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด