โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์

10 กรกฎาคม 2562 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกรณ์ ใบแสง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและวิรัชกิจ ได้ร่วมเปิดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร ให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเพื่อการสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้


----------------------
ติดต่อสอบถาม 
หน่วยคุณภาพนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
054-466666 ต่อ 3188
FB: งานกิจการนิสิตและวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/7/2562 11:41:03

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด