ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐาน สำนักงานสีเขียว (Green Office Standard) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็น “สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการประเมินการเป็นสำนักงานสีเขียว เพื่อขอรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office Standard) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็น “สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับทีมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สังเกตการณ์ ทั้งหมด 6 ท่าน ดังนี้

ผู้ตรวจประเมิน

  1. ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก จาก กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
  2. นางพรสวรรค์ เครือนวล จาก สสภ.2 (ลำปาง)
  3. นางสาววงวรรณ เทพอาจ จาก สำนักงานเทศบาลตำบลปัว
  4. นางสาวฐิติธร บุญเรือง จาก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สังเกตการณ์

  1. นายวิบุญชัย บุญเป็งแก้ว จากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
  2. ดร.รัตนา ยาวิเลง จาก คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

        ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานสีเขียว (Green Office) URL: http://www.clm.up.ac.th/greenoffice/index.php

 


ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว, นางสาวนิชาภา ปุณณ์ปวีณ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/7/2562 14:00:18

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด