สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2566 - 2570

16/8/2565 10:45:42น. 323
#UPILI #สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพะเยา
รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ระดมทีมผู้บริหารสถาบันฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายศ ร่าเริงใจ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และบุคลากรภายใต้การกำกับดูแล ร่วมจัดทำและปรับแผนกลยุทธ์ให้เข้ากับแนวโน้มเทรนด์การศึกษาในปัจจุบัน รวมถึงวางแผนส่งเสริมการสร้างสมรรถนะบุคลากรของสถาบันฯ ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกัน


         

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
16/8/2565 10:45:42น. 323
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2566 - 2570

##จัดทำแผนกลยุทธ ##มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg1 #sdg2 #sdg3 #sdg4 #sdg5 #sdg8 #sdg9 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน